שונות

בקשות להיתר בנייה עפ"י מבנים- פרויקט חידוש חזיתות "שער לחצור"

  1. מצורפים בזאת התכניות המעודכנות, כפי שיוגשו לועדה המרחבית "אצבע הגליל" לבקשת היתר בנייה.
  2. ניתן להכנס למסמכים, עפ"י המבנה הרלוונטי ולצפות בתוכנם. 
  3. במידה ויש שאלות אודות התכנית, ניתן לפנות למנהלת הפרויקט- הגב' מורן אשכנזי : 04-6916904 או במייל: kalkalit.project@gmail.com
  4. ניתן להגיש התנגדות לועדה המרחבית עד התאריך 15.1.18: במסירה ידנית (נמצאים בקניון הגליל העליון), או באמצעות פקס שמספרו 04-6800079 או במייל: michalk@e-galil.org.il
החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית
דילוג לתוכן