החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ מסתכלים קדימה

החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ מסתכלים קדימה

החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ הוקמה בשנת 2015 והחלה לעבוד בפועל במחצית שנת 2016 כזרוע ביצוע של הרשות המקומית.

החברה הוקמה בעקבות החלטת הממשלה שעיקרה הינו פיתוח והעצמה של המועצה המקומית חצור הגלילית.

החברה הכלכלית הינה חברה בע"מ ללא כוונת רווח (מלכ"ר) רווחיה הכספיים של החברה מופנים לפרויקטים נוספים ולהשקעה ביישוב ובקהילה.

התנהלות החברה פועלת תחת הנהלת דירקטוריון המורכב מחברי מועצת הרשות, עובדי מועצה ותושבי חצור כנציגי הציבור.

מוזמנים לדבר איתנו

החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע״מ

רח' בן גוריון 11, חצור הגלילית