פרויקטים

המרכז לגיל הרך – "הרחבת היחידה"

הסתיים

בניית קומה נוספת למבנה המרכז שישמש לגיל הרך להרחבת המרכז ולטיפת חלב כולל הנגשת הומה העליונה ע"י מעלית.

הפרויקט ממומן ע"י משרד הבינוי והשיכון, הפנים, תרומה וביטוח לאומי .

עלות הפרויקט: 5,000,000 ₪

הסתיים בחודש: מאי 2021

unit
החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית
דילוג לתוכן