פרויקטים

מרכז מסחרי תכנון תב"ע

בביצוע 

תכנון תב"ע להסדרת שימושים ואחוזי בנייה בשטחי המסחר במרכז המסחרי שתאפשר הרחבת החנויות ומימוש לאחוזים נוספים.

צפי סיום הפרויקט: רבעון ראשון 2022

עלות הפרויקט: 200,000 ₪

taba
החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית
דילוג לתוכן