מכרזים

עדכונים בנושא מכרזים-2021:

  • מכרז 01/2021 – אספקה והתקנת מעלית בביה"ס אורט – סיור קבלנים בתאריך 24/2/21 בשעה: 10:00.
  • מכרז 03/2021 – קבלת שירותי תכנון קריית הספורט – מפגש מציעים היוועצות חזותית (באמצעות זום) בתאריך 2/3/21 בשעה: 09:30.
  • מכרז 02/2021 – עבודות הנדסיות (תשתית ופיתוח) והקמת פארק קק"ל בקארדו הגלילי – סיור קבלנים בתאריך 21/2/21 בשעה: 11:00.

עדכונים בנושא מכרזים-2020:

  • מכרז 04/2020 – עבודות להקמת גני ילדים (בניה ופיתוח) – בוני העמק בע"מ.
  • מכרז 03/2020 – עבודות פיתוח וגמר בניית בית כנסת "בקריה החסידית" – י.פ מפתחי הגליל בע"מ.
  • מכרז 02/2020 – ביצוע עבודות שיפוצים בביה"ס קול יהודה – כרם עתאמלה בע"מ.
  • מכרז מ/01/2020- ביצוע עבודות בפרויקט שער לחצור מקטע מזרחי- מ.פ רושרוש בניין ופיתוח בע"מ.
החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית
דילוג לתוכן