חברי הועדות

ועדת הנהלה
כספים וכ"א

יו"ר ועדה
שמעון סויסה
חבר ועדה
שגב עייש
חבר ועדה
שאול כמיסה
חברת ועדה
סופי מאור
חבר ועדה
אבי בו פורת

ועדת
ביקורת

יו"ר ועדה
תהילה טהר
חבר ועדה
אבי בן פורת
חבר ועדה
רפאל שטרית

ועדת
מכרזים

יו"ר ועדה
מיכאל קבסה
חבר ועדה
שגב עייש
חברת ועדה
תהילה טהר
חבר ועדה
רפאל שטרית
חבר ועדה
אבי בן פורת

ועדת
התקשרויות

יו"ר ועדה
שלומי דרביש
חבר ועדה
אביאל כהן
חבר ועדה
עו"ד מוטי גל

ועדת
רכש

יו"ר ועדה
שגב עייש
חברת ועדה
ילנה סטפנוב
חבר ועדה
אבי בן פורת
החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית
דילוג לתוכן