ועדת הנהלה כספים וכ"א

יו"ר ועדת הנהלה,כספים וכ"א
שמעון סויסה
חבר ועדת הנהלה,כספים וכ"א
שגב עייש
חבר ועדת הנהלה,כספים וכ"א
שאול כמיסה
חבר ועדת הנהלה,כספים וכ"א
סופי מאור
חבר ועדת הנהלה,כספים וכ"א
אבי בו פורת
חבר ועדת הנהלה,כספים וכ"א

ועדת ביקורת

יו"ר ועדת ביקורת
תהילה טהר
חבר ועדת ביקורת
אבי בן פורת
חבר ועדת ביקורת
רפאל שטרית

ועדת מכרזים

יו"ר ועדת מכרזים
מיכאל קבסה
חבר ועדת מכרזים
שגב עייש
חבר ועדת מכרזים
תהילה טהר
חבר ועדת מכרזים
רפאל שטרית
חבר ועדת מכרזים
אבי בן פורת

ועדת התקשרויות

יו"ר ועדת התקשרויות
שלומי דרביש
חבר ועדת התקשרויות
אביאל כהן
חבר ועדת התקשרויות
עו"ד אבי ממן

ועדת רכש

יו"ר ועדת רכש
שגב עייש
חבר ועדת רכש
ילנה סטפנוב
חבר ועדת רכש
אבי בן פורת