ועדת הנהלה כספים וכ"א

יו"ר ועדת הנהלה,כספים וכ"א
שמעון סויסה
חבר ועדת הנהלה,כספים וכ"א
יוסי ביננפלד
חבר ועדת הנהלה,כספים וכ"א
אמנון אשל
חבר ועדת הנהלה,כספים וכ"א
אלומה לוי
חבר ועדת הנהלה,כספים וכ"א
שלומית טוביאנה
חבר ועדת הנהלה,כספים וכ"א
שלומי דרביש

ועדת ביקורת

יו"ר ועדת ביקורת
חבר ועדת ביקורת
גיל אלימלך
חבר ועדת ביקורת
אלומה לוי

ועדת מכרזים

יו"ר ועדת מכרזים
יוסי ביננפלד
יו"ר ועדת מכרזים
יוסי ביננפלד
חבר ועדת מכרזים
מיכאל קבסה
חבר ועדת מכרזים
אמנון אשל
חבר ועדת מכרזים
גיל אלימלך
חבר ועדת מכרזים
שלומי דרביש

ועדת התקשרויות

יו"ר ועדת התקשרויות
שלומי דרביש
חבר ועדת התקשרויות
מורן בורשטיין
חבר ועדת התקשרויות
עו"ד אבי ממן

ועדת רכש

יו"ר ועדת רכש
שלומי דרביש
חבר ועדת רכש
אמנון אשל
חבר ועדת רכש
מורן בורשטיין