ועדת הנהלה כספים וכ"א

יו"ר ועדת הנהלה,כספים וכ"א
שמעון סויסה
חבר ועדת הנהלה,כספים וכ"א
שאול כמיסה
חבר ועדת הנהלה,כספים וכ"א
שגב עייש
חבר ועדת הנהלה,כספים וכ"א
סופי מאור
חבר ועדת הנהלה,כספים וכ"א
משה דואב
חבר ועדת הנהלה,כספים וכ"א
שלומי דרביש

ועדת ביקורת

יו"ר ועדת ביקורת
משה דואב
חבר ועדת ביקורת
תהילה טהר
חבר ועדת ביקורת

ועדת מכרזים

יו"ר ועדת מכרזים
מיכאל קבסה
חבר ועדת מכרזים
שאול כמיסה
חבר ועדת מכרזים
שגב עייש
חבר ועדת מכרזים
ליאת כהן
חבר ועדת מכרזים
שלומי דרביש

ועדת התקשרויות

יו"ר ועדת התקשרויות
שלומי דרביש
חבר ועדת התקשרויות
אביאל כהן
חבר ועדת התקשרויות
עו"ד אבי ממן

ועדת רכש

יו"ר ועדת רכש
שלומי דרביש
חבר ועדת רכש
שגב עייש
חבר ועדת רכש
אביאל כהן