מעון יום ברחוב האתרוג

מבנה הסוכנות היהודית ברח' האתרוג, הוקם בשנות ה-70 ושימש כמעון יום ויצו.

במרוצת השנים חלה ירידה בביקוש למעונות היום ביישוב והמבנה עבר הסבה למועדון עולים.

כיום, עם גידול היישוב ושובם של צעירים רבים, חזר הביקוש למעונות ועל כן המבנה חוזר לייעודו המקורית כמעון.

המבנה יעבור הסבה על ידי חידוש, חיזוק ושיפוץ של המבנה והתאמתו לכלל הצרכים לפי הגדרת משרד הכלכלה למעונות יום.

עלות הפרויקט: כ-4,000,000 ש"ח