עדכונים בנושא מכרזים-2019:

  • מכרז 06/2019- מכרז קבלני לעבודות גמר בבית כנסת "שמחת חיים"- תם מועד הגשת הצעות, טרם התקבל החלטה של ועדת מכרזים.
  • מכרז 04/2019- מכרז קבלני לתוספת קומה במרכז לגיל הרך - המכרז נסגר טרם נבחר זוכה.
  • מכרז כ"א 02/2019-תפקיד מנהל/ת פרויקטים בחברה - נבחר מועמד אביאל כהן.
  • מכרז כ"א 01/2019- התבטל
  • מכרז 03/2019- הסבת מבנה למעון יום- נבחר מציע זוכה: ח.י.ב.י יזום וניהול פרויקטים
  • מכרז 01/2019- שיפוץ חזיתות מבנים "שער לחצור "-  נבחר מציע זוכה: אמיר עבודות בניה ושיפוצים בע"מ