עדכונים בנושא מכרזים-2019:

 • מכרז 04/2019- מכרז קבלני לתוספת קומה במרכז לגיל הרך - המכרז נסגר טרם נבחר זוכה.
 • מכרז כ"א 02/2019-תפקיד מנהל/ת פרויקטים בחברה - נבחר מועמד אביאל כהן.
 • מכרז כ"א 01/2019- התבטל
 • מכרז 03/2019- הסבת מבנה למעון יום- נבחר מציע זוכה: ח.י.ב.י יזום וניהול פרויקטים
 • מכרז 01/2019- שיפוץ חזיתות מבנים "שער לחצור "-  נבחר מציע זוכה: אמיר עבודות בניה ושיפוצים בע"מ

עדכונים בנושא מכרזים-2018:

 • מכרז 08/2018 ניהול ופיקוח בפרויקט שוק הקארדו- נבחר מציע זוכה: קידן תכנון וניהול הנדסי
 • מכרז07/2018 להקמת שוק הקארדו- נבחר קבלן זוכה: רושרוש מ.פ בניין ופיתוח בע"מ
 • מכרז 06/2018 לשיפוץ חזיתות מבנים- המכרז נסגר
 • מכרז 05/2018 לחידוש הציר הראשי בחצור- מקטע א' : נבחר קבלן זוכה : י.פ מפתחי הגליל
 • מכרז 03/2018 להקמת חניונים - נבחר קבלן זוכה : י.פ מפתחי הגליל
 • מכרז 04/2018 לחניון אוטובוסים -  נבחר קבלן זוכה : י.פ מפתחי הגליל
 • מכרז 01/2018 לחיזוק מבנים בבי"ס אורט - נבחר קבלן זוכה לביצוע: אפטרון יזמות ובניה בע"מ 
 • מכרז 02/2018 לקרצוף, ריבוד וסימון כבישים - נבחר קבלן זוכה לביצוע: ר.מ. ראם הנדסה בע"מ.