עדכונים בנושא מכרזים-2020:

 • מכרז 04/2020 - עבודות להקמת גני ילדים (בניה ופיתוח) - סיור קבלנים בתאריך 27/8/20 בשעה: 13:00.
 • מכרז 03/2020 - עבודות פיתוח וגמר בניית בית כנסת "בקריה החסידית" - טרם נבחר קבלן זוכה.
 • מכרז 02/2020 - ביצוע עבודות שיפוצים בביה"ס קול יהודה - כרם עתאמלה בע"מ.
 • מכרז מ/01/2020- ביצוע עבודות בפרויקט שער לחצור מקטע מזרחי- מ.פ רושרוש בניין ופיתוח בע"מ.

עדכונים בנושא מכרזים-2019:

 • מכרז 9/2019- מכרז קבלני לחיזוק ושיפוץ בתי הספר אמי"ת וחוני המעגל- מיפרם בע"מ.
 • מכרז 8/2019- מכרז קבלני לחידוש מרכז מסחרי "רסקו"- כרם עתאמלה בע"מ.
 • מכרז 10/2019- מכרז קבלני לעבודות גמר בבית כנסת "שמחת חיים" -נבחר מציע זוכה: י.פ מפתחי הגליל בע"מ.
 • מכרז 06/2019- מכרז קבלני לעבודות גמר בבית כנסת "שמחת חיים"- התבטל
 • מכרז 04/2019- מכרז קבלני לתוספת קומה במרכז לגיל הרך -נבחר מציע זוכה: ח.י.ב.י יזום וניהול פרויקטים.
 • מכרז כ"א 02/2019-תפקיד מנהל/ת פרויקטים בחברה - נבחר מועמד אביאל כהן.
 • מכרז כ"א 01/2019- התבטל
 • מכרז 03/2019- הסבת מבנה למעון יום- נבחר מציע זוכה: ח.י.ב.י יזום וניהול פרויקטים.
 • מכרז 01/2019- שיפוץ חזיתות מבנים "שער לחצור "-  נבחר מציע זוכה: אמיר עבודות בניה ושיפוצים בע"מ.