עדכונים בנושא מכרזים-2021:

  • מכרז 08/2021 – ביצוע עבודות בניה ופיתוח להקמת טיילת הליכה ושביל אופנים חצור – ראש פינה – סיור קבלנים בתאריך 30/8/21 בשעה 8:00.
  • מכרז 09/2021 – אספקה והתקנת מעלית בביה"ס אורט – סיור קבלנים בתאריך 9/8/21 בשעה:10:00.
  • מכרז 04/2021 – יועץ משפטי חיצוני קבוע – מועד הגשת הצעות בתאריך 20/7/21 עד השעה : 15:00.
  • מכרז 01/2021 – אספקה והתקנת מעלית בביה"ס אורט – טרם נבחר קבלן זוכה.
  • מכרז 03/2021 – קבלת שירותי תכנון קריית הספורט – גל פז פוגל אדריכלים.
  • מכרז 02/2021 – עבודות הנדסיות (תשתית ופיתוח) והקמת פארק קק"ל בקארדו הגלילי – מ.פ רושרוש בניין ופיתוח בע"מ.

עדכונים בנושא מכרזים-2020:

  • מכרז 04/2020 – עבודות להקמת גני ילדים (בניה ופיתוח) – בוני העמק בע"מ.
  • מכרז 03/2020 – עבודות פיתוח וגמר בניית בית כנסת "בקריה החסידית" – י.פ מפתחי הגליל בע"מ.
  • מכרז 02/2020 – ביצוע עבודות שיפוצים בביה"ס קול יהודה – כרם עתאמלה בע"מ.
  • מכרז מ/01/2020- ביצוע עבודות בפרויקט שער לחצור מקטע מזרחי- מ.פ רושרוש בניין ופיתוח בע"מ.