יו"ר הדירקטוריון- מר שמעון סויסה

החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית הוקמה בשנת 2016 במטרה להוות זרוע הביצוע לכלל הפרויקטים בהחלטת הממשלה בנוסף להוצאה לפועל של פרויקטים הנדסיים רבים ביישוב.

לאחר שנת ההקמה של החברה וגיוס בעלי המקצוע, החלה החברה בפעילותה. בין היתר עסקה החברה בפריסת שילוט עירוני לעסקים. בימים אלו החברה תבצע את שלב א' בפרויקט כבישים והוספה של כ-200 מקומות חנייה חדשים, בניית בית כנסת, הקמה של מעון יום ועוד.

גולת הכותרת לפעילות החברה הכלכלית הינה השלמת העבודות לקבלת היתר לבניית שוק הקארדו וכמו גם לפרויקט "שער לחצור"- שדרוג הכניסה הראשית ביישוב, כולל הבניינים, עד לסוף השנה הנוכחית.

אני מבקש להודות להנהלת החברה הכלכלית ולחברי הדירקטוריון על שיתוף הפעולה וקידום פרויקטים רבים לפיתוחה ושגשוגה של חצור שלנו.

מנכ"ל החברה- מר שלומי דרביש

החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ הינה תאגיד עירוני המהווה זרוע ביצועית של המועצה המקומית בחצור הגלילית לתכנון וביצוע פרויקטים בתחומי העשייה השונים.

החברה הוקמה בשנת 2016 ועיקר פעילותה הראשונית של החברה הינה לקדם את הפרויקטים שנקבעו בהחלטת הממשלה 1741 לקידום והעצמה של חצור הגלילית (כדוגמת שוק הקארדו, חידוש המרכז המסחרי, מתחמי מסחר ותעסוקה וכד') ובנוסף לכך אנו עוסקים בתכנון והוצאה לפועל של פרויקטים נוספים שאינם בהחלטת הממשלה (חידוש מעון יום, בית כנסת, מרחבי חנייה וכד').

פעילותה של החברה מתבצעת בתחומי היישוב בלבד תוך רכישת מרבית השירותים הנדרשים, בכלל התחומים, באמצעות מיקור חוץ.

החברה הכלכלית הינה גוף ללא כוונת רווח (מלכ"ר), רווחי החברה מפעילות מוקצים לתפעולה השוטף של החברה ולביצוע פרויקטים נוספים לתועלת הציבור והקהילה בחצור הגלילית.

אנו בחברה הכלכלית פועלים בהתאם לחזון החברה והמשימות שהוגדרו ע"י דירקטוריון החברה, תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם המועצה המקומית בכלל התחומים. חזון החברה תואם את הרעיון בחזונה של המועצה וכל פעילותנו הינה לקדם את פיתוחה של חצור הגלילית כיישוב מוביל ומרכזי בגליל.

אתר זה נועד לשקף ולהמחיש לציבור את פעילות החברה בתחומים השונים הן כאמצעי לשקיפות והן כאמצעי לקבלת הצעות נוספות לביצוע פרויקטים בחצור הגלילית.