המשך בניית בית הכנסת "שמחת חיים"

התחלת בנייתו של בית הכנסת החלה ע"י עמותת תושבים שיזמה הקמה של בית הכנסת לטובת תושבי שכונת הבוסתן.

לאחר התחלת בניית בית הכנסת אזל התקציב לפרויקט ובנייתו הופסקה. החברה הכלכלית, בשיתוף המועצה המקומית, ממשיכה את בניית בית הכנסת לטובת כלל התושבים.

צפי סיום בנייה: 2019