DCIM100MEDIADJI_0166.JPG

מי אנחנו

החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ הוקמה בשנת 2015 והחלה לעבוד בפועל במחצית שנת 2016 כזרוע ביצוע של הרשות המקומית

החברה הוקמה בעקבות החלטת הממשלה שעיקרה הינו פיתוח והעצמה של המועצה המקומית חצור הגלילית.

החברה הכלכלית הינה חברה בע"מ ללא כוונת רווח (מלכ"ר) רווחיה הכספיים של החברה מופנים לפרויקטים נוספים ולהשקעה ביישוב ובקהילה.

התנהלות החברה פועלת תחת הנהלת דירקטוריון המורכב מחברי מועצת הרשות, עובדי מועצה ותושבי חצור כנציגי הציבור

 

חזון

"החברה הכלכלית תהווה מנוף לפיתוח ומיצוב הישוב כמוקד אזורי, לחיזוק חוסנה הכלכלי של הרשות המקומית ולרווחת הקהילה.

החברה הכלכלית תוביל ותבצע פרויקטים בתחומי החברה, התרבות והפנאי, התיירות, הפיתוח והמסחר תוך מקצועיות, חדשנות ויצירתיות".

מה אנחנו עושים

כזרוע הביצוע של המועצה המקומית החברה מבצעת בפועל פרויקטים בתחומי הפיתוח והתשתיות ביישוב.

החברה החלה דרכה בתכנון הפרויקטים שנקבעו בהחלטת הממשלה ותוציאם לפועל בהתאם להתקדמות התכנון – שוק הקארדו, חידוש המרכז המסחרי, כביש הכניסה ליישוב (חוני המעגל), מתחמי מסחר ותעסוקה, קריית ספורט ועוד

בנוסף לפרויקטים מתוך החלטת הממשלה פועלת החברה בתחומים נוספים: פרסום על עמודי תאורה, בניית מעון יום, בית כנסת, הקמת חניונים, שיפור כבישים, טיפת חלב ועוד

מטרות

חברה מקצועית, יעילה ועצמאית שתסייע למועצה המקומית במימוש חזונה בכלל התחומים.

יישום בפועל של החלטת הממשלה בכלל הפרויקטים, ייזום ודחיפת פרויקטים נוספים וביצועם ע"י החברה